ZABEZPIECZNIA DLA FIRM

ZABEZPIECZANIE TOWARÓW I SUROWCÓW

Ryzyko zmian cen towarów i surowców dotyczy Klientów, którzy narażeni są na niekorzystne fluktuacje cenowe na rynkach.

Jest ono szczególnie istotne w momencie podejmowania decyzji o rodzaju i skali produkcji dlatego poszczególni uczestnicy rynku wykorzystują różne typy transakcji zabezpieczających.

Chcąc zabezpieczyć się przed wzrostem cen powinniśmy dokonać zakupu odpowiedniego kontraktu na rynku terminowym. Jeżeli obawiamy się spadku cen powinniśmy sprzedawać kontrakt terminowy.

Rynek towarowych kontraktów futures może być również atrakcyjną ofertą dla inwestycji bez konieczności fizycznej dostawy towaru.

Zarządzanie ryzykiem cen towarów może odbywać się przy wykorzystywaniu następujących produktów BlackHorse Forex:

  • transakcje na rynku futures,
  • SWAP towarowy (bez depozytu),
  • opcje towarowe,
  • dla wybranych towarów – fizyczna dostawa produktów.

Najważniejsze korzyści:

  • możliwość ochrony wyniku finansowego Firmy przed nieprzewidywalną zmiennością rynku towarowego,
  • umożliwienie lepszego planowania działalności,
  • zwiększenie konkurencyjności na rynku.